BusMonTRE-käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Palvelukuvaus ja käyttöehtojen soveltaminen

BusMonTRE on mobiililaitteisiin tarkoitettu sovellusohjelma (jäljempänä “ohjelma”), joka tarjoaa käyttäjälleen helpon pääsyn Tampereen joukkoliikenteen pysäkkitietoihin. Ohjelman valmistaja on Conifer Productions Oy (jäljempänä “valmistaja”).

Palvelu perustuu Tampereen joukkoliikenteen avoimena datana julkaisemaan pysäkkitietoaineistoon, jonka perusteella ohjelma etsii käyttäjän päätelaitteen sijaintia lähinnä olevia pysäkkejä.

Ohjelman käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

2. Käyttäjän ja valmistajan välinen sopimussuhde

Lataamalla ohjelman sovelluskaupasta ja käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään ohjelman tarjoamia tietoja vain omiin, yksityisiin tarkoituksiinsa.

3. Tekijänoikeudet

Ohjelman näyttämä pysäkkitieto on Tampereen joukkoliikenteen avoimen datan
lisenssillä julkaisemaa (http://www.tampere.fi/tampereinfo/avoindata/avoindatalisenssi.html).

Ohjelman käyttää virtuaalimonitoritoimintoa, jonka avulla on mahdollista näyttää joukkoliikenteen aikatauluja erilaisilla julkisilla näyttötauluilla. Tampereen joukkoliikenteen mukaan virtuaalimonitorin käyttöä ei ole rajoitettu, vaan sitä voi käyttää vapaasti myös muihin tarkoituksiin (lähde: http://lissu.tampere.fi/?help=1).

4. Käyttäjän yksityisyys

Ohjelma käyttää mobiililaitteiden tarjoamia paikannuspalveluja käyttäjän ja häntä lähimpänä olevien pysäkkien paikantamiseen sekä kohdentamaan ohjelman sisällä esitettävien mainosten sisältöä. Ohjelma tallentaa käyttäjän viimeisimmän sijainnin ohjelman asetuksiin paikannuksen parantamiseksi.

Käyttäjä voi kieltää paikannustietojensa käytön, jolloin ohjelma ei voi etsiä lähimpiä pysäkkejä.

Alle 15-vuotiaan tai vajaavaltaisen käyttäjän ohjelman käytöstä vastaa huoltaja tai edunvalvoja, joka myös hyväksyy paikannustietojen käytön. Alle 15-vuotias tai vajaavaltainen käyttäjä ei saa käyttää palvelua ilman huoltajansa tai edunvalvojansa suostumusta.

Ohjelma ei välitä käyttäjän paikannustietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Valmistaja ei vastaa sellaisesta mobiilijärjestelmän paikannuspalvelujen käsittelystä ja mahdollisesta edelleenvälittämisestä, jota ei ole kuvailtu mobiilijärjestelmän ohjelmointirajapintojen dokumentaatiossa.

5. Valmistajan vastuu

Valmistaja ei vastaa Tampereen joukkoliikenteen avoimen datan lisenssillä julkaistujen pysäkkitietojen oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Tiedot ovat saattaneet muuttua ohjelman viimeisimmän version julkaisun jälkeen. Valmistaja ei myöskään vastaa virtuaalimonitoripalvelun keskeytyksettömästä saatavuudesta.

Valmistaja ei vastaa ohjelmassa esitettävien mainosten sisällöstä.

6. Ohjelman kustannukset käyttäjälle

Ohjelman hankkiminen ja käyttö ovat käyttäjälle toistaiseksi maksuttomia, mutta ohjelma käyttää mobiililaitteen internet-yhteyttä, ja näin syntyvästä tietoliikenteestä voi aiheutua käyttäjälle kustannuksia hänen käyttämänsä liittymän ehtojen mukaisesti. Valmistaja ei vastaa mistään ohjelman käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tietoliikennekustannuksista.

Valmistaja varaa itselleen mahdollisuuden periä myöhemmässä vaiheessa käyttömaksuja joidenkin ohjelman osien käytöstä, hyödyntäen ohjelmakaupan mukaista ohjelman sisäistä ostoa. Maksullisten ohjelman osien hankkiminen on käyttäjälle täysin vapaaehtoista.

7. Muutokset käyttöehtoihin

Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta ohjelman päivitysten yhteydessä. Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä muutetut ehdot ohjelmakaupan välityksellä ennen päivityksen lataamista. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot lataamalla ohjelman ja käyttämällä sitä.

8. Sopimuksen siirtäminen

Valmistajalla on oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirto liittyy ohjelman tai sen osan myyntiin tai ohjelman oikeudenhaltijan vaihdokseen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että sopimus on henkilökohtainen ja luovuttamaton.

9. Sopimussuhteen päättäminen

Käyttäjä voi milloin tahansa päättää sopimussuhteen lopettamalla ohjelman käytön ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti valmistajan yhteysosoitteeseen. Sopimussuhde päättyy kun valmistaja on vastaanottanut käyttäjän lopettamisilmoituksen. Mikäli käyttäjä sopimussuhteen päättämisen jälkeen aloittaa ohjelman käyttämisen uudelleen, syntyy uusi sopimussuhde.

Tämän sopimuksen kohdat 2, 3 ja 4 säilyvät voimassa sopimussuhteen päättämisen jälkeenkin.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden päättää kenen tahansa käyttäjän tai kaikkien käyttäjien sopimukset milloin tahansa.

10. Riita-asiat

Mahdollisiin riita-asioihin käyttäjän ja valmistajan välillä sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta jos ratkaisua ei näin saada aikaan, asia ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa tai kuluttajansuojalain mukaisesti valitussa alioikeudessa.